Miten osasto toimii

MITEN OSASTO TOIMII?

Osaston tärkeimmät päätökset tehdään sääntömääräisessä syyskokouksessa ja kevätkokouksessa.

 

Syyskokouksessa päätetään vuosittain osaston toimintasuunnitelma ja talousarvio, mihin rahaa käytetään ja mihin työssä keskitytään.

 

Kevätkokouksessa käsitellään edellisenvuoden toiminta ja taloudenhoito. Ammattiosaston johtokunta vastaa käytännön toiminnasta ja taloudesta sääntömääräisten kokousten päätösten pohjalta. Kevätkokouksessa päätetään myös pidetäänkö syksyllä edokasasettelukokous ennen syyskokousta.

 

Hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa, ja siihen kuuluu eri työpaikoilta puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä ja 8 varajäsentä. Kevätkokouksen päättäessä pitää ennen syyskokousta ehdokkaidenasettelukokouksen päätetään  siinä hallitukseen valittavien määrä ja asetetaan ehdokkaat eri tehtäviin seuraavalle vuodelle. Muutoin nämä päätökset tehdään syyskokouksessa.

Osastolla on oma toimisto Hakaniemessä ja työsuhteessa toimitsija jäsenasioita, tiedotusta, työpaikkayhteydenpitoa, ym. käytännön toimintoja hoitamassa.

Tärkein työ tehdään kuitenkin siellä missä ovat jäsenemme eli työpaikoilla, joissa kymmenet luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja muut aktiivit hoitavat edunvalvontaa.

Edunvalvonta työpaikoilla ja vaikuttaminen työehtosopimusten sisältöön ovat osaston työn tärkeimmät kohteet. Työehtojen parantamiseksi osasto on tiiviissä yhteistoiminnassa eripuolilla Suomea toimivien teollisuusliiton osastojen kanssa, näin olemme pyrkineet valtakunnantasolla tuomaan esille jäsenille tärkeitä asioita, ja vaikuttamaan laajemminkin yhteiskunnan päätöksentekoon.

Yhteydenpito jäseniin työpaikoilla on tärkeä osa edunvalvontaa. 

Edunvalvontaan kuuluu myös olennaisena osana luottamushenkilöille ja jäsenille järjestettävät kokoukset ja koulutustilaisuudet.

Metalli Vitonen julkaisee säännöllisesti jäsenlehteä, joka postitetaan kaikille jäsenille kotiin. Lehden kautta kaikilla jäsenillä on mahdollisuus seurata osaston toimintaa, saada tiedot tapahtumista ja tuoda mielipiteensä näkyville. Osastolla on myös FaceBook sivut. joilta löytyy koulutuksien ja kokousten lisäksi ajankohtaisia uutisia.

Edunvalvontatyön lisäksi Vitonen tarjoaa jäsenilleen ja heidän perheilleen matkoja, kurssitilaisuuksia ja virkistystoimintaa. Erityismaininnan varmasti ansaitsee veteraanien vilkas ja monipuolinen toiminta.


Puheenjohtaja Sami Heikkinen